Integritet

1. I och med att ange uppgifter i webbutiken och lämna in respektive bekräftelse beviljar Konsumenten Webbutiken rätt att samla in och behandla Konsumentens personuppgifter (namn, kontakttelefon, leverans- och/eller hemadress, e-postadress) och överlämna personuppgifter till logistikpartnern för leverans av produkter.
2. Webbutiken äger rätt att använda Konsumentens hem- eller vistelseadress för sändning av reklam och annan information till Konsumenten.
3. Konsumenten har vid var tid rätt att förbjuda insamlande och användning av sina personuppgifter utom då detta är nödvändigt för indrivning av en fordran baserad på avtalet eller för leverans av produkter.
4. Elektroniska personuppgifter får endast användas för sändning av direktreklam om Konsumenten separat har samtyckt till detta.
5. Krypterad datakommunikation med banker vid betalning för beställda produkter garanterar säkerheten av Konsumentens personliga bankuppgifter och Webbutiken har ingen åtkomst till dessa.
6. Webbutiken lagrar inte Kundens kreditkortsinformation.

Betalningsmöjligheter:

Wildy OÜ Tehnika 1, Tallinn 10149 +372 5621 1591 +372 5625 3093