Leverans och retur

Leverans

Frakt tillkommer vid leverans av produkter från webbutiken www.wildy.eu, beroende på leveransland.
Leveranstiden beror på leveransland och är i genomsnitt 5-10 arbetsdagar för Europa och 7-14 arbetsdagar för resten av världen. Webbutiken garanterar inte att alla produkter finns tillgängliga i lager. Vid eventuell längre leveranstid underrättar Säljaren Kunden om detta snarast, dock senast 24 timmar efter registrering av köpet.
Produkterna levereras till Kundens lokala postkontor.
Kunden är skyldig att kontrollera riktigheten av de angivna kontaktuppgifterna innan ordern sänds för att undvika förseningar och missförstånd vid leverans. Säljaren åtar sig inget ansvar för förseningar och missförstånd vid leverans om förseningen eller missförståndet orsakades av att Kunden hade angett felaktiga eller bristfälliga uppgifter vid beställning.
Äganderätten över produkter övergår till Kunden efter betalning för produkterna.

Retur

Med stöd i § 53 (4) i den estniska lagen om obligationsrätt kan produkter av Wildy inte returneras.

Betalningsmöjligheter:

Wildy OÜ Tehnika 1, Tallinn 10149 +372 5621 1591 +372 5625 3093